Οι φοιτητές αποτελούν το πολυπληθέστερο και πιο ζωντανό τμήμα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο την πολύπλευρη ενημέρωση των φοιτητών από την εισαγωγή τους έως την αποφοίτησή τους.