Η παρούσα ενότητα αποτελεί μία πύλη προς τις πληροφορίες που ενδιαφέρουν ειδικά το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών και κυρίως τους καθηγητές.