Περί του ιστότοπου

Η τρέχουσα έκδοση του ιστότοπου τέθηκε σε λειτουργία και υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης (ΔΔΜ) του Πανεπιστημίου Πατρών από τον Σεπτέμβριο 2014 επί πρυτανείας της καθ. Β. Κυριαζοπούλου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το διάστημα Απρίλιος-Αύγουστος 2014 επί πρυτανείας του καθ. Γ. Παναγιωτάκη από τη ΔΔΜ υπό την επίβλεψη της Δρ. Β. Δασκάλου σε συνεργασία με την εταιρεία SilkTech A.E. και τον Β. Σερεμέτη.

Τα κείμενα του ιστότοπου βασίστηκαν στην προηγούμενη έκδοσή του, στη δημιουργία των οποίων είχαν συνεισφέρει όλα τα Τμήματα και οι Υπηρεσίες του Ιδρύματος. Κείμενα της ελληνικής έκδοσης δημιούργησε και επιμελήθηκε η Μ. Κοτοπούλη, απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας, στο πλαίσιο εθελοντικής εργασίας της. Την αγγλική έκδοση των κειμένων της τρέχουσας έκδοσης επιμελήθηκε η Ν. Μαλλιώτη και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Συνεισφορά στη δημιουργία της ενότητας Erasmus και Διεθνών σχέσεων είχε ο φοιτητής Π. Μπούγας στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης. Συνεισφορά στην καταχώρηση και στη δημιουργία αγγλικών κειμένων είχε η Μ. Κότσαρη, ενώ η Π. Κανά συνεισέφερε στην καταχώρηση του κειμένων των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών. Τα κείμενα του περιοδικού @UP βασίζονται στην έντυπη έκδοσή του.

Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο προέρχονται ως ακολούθως:

  • Από τους φωτογράφους Σωτήριο Τσακανίκα και Γιάννη Βλασταρά, στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στο διάστημα του Ιουνίου 2002.
  • Από το Φωτογραφικό Τμήμα των Πολιτιστικών Ομάδων Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Ο.Φ.Π.Π.) και συγκεκριμένα οι φοιτητές Ελένη Καυκιά, Γιάννης Λάκκας, Νίκος Πολύζος και Δημήτρης Τσούκας στο διάστημα Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2007.
  • Από το αρχείο φωτογραφιών για το Πανεπιστήμιο Πατρών της Β. Δασκάλου
  • Από το αρχείο της Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
  • Από το αρχείο του Περιοδικού του Πανεπιστημίου Πατρών @UP
  • Από το Ιστορικό αρχείο του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Από ιστότοπους και αρχεία που διαθέτουν τις φωτογραφίες τους με άδειες Creative Commons

Προηγούμενες εκδόσεις του κεντρικού ιστότοπου είχαν τεθεί σε λειτουργία από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2002 επί πρυτανείας Ν. Ζούμπου και τον Σεπτέμβριο 2007 επί πρυτανείας Σ. Κουμπιά.