Upatras.gr
Έρευνα
Έρευνα

Διακρίσεις σε συνέδρια

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τις βραβεύσεις και διακρίσεις εργασιών των μελών του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνέδριο.

Η παρουσίαση γίνεται αλφαβητικά με βάση τα ονόματα των μελών του Πανεπιστημίου Πατρών που περιλαμβάνονται στην αναφορά της διάκρισης/βράβευσης.

Τιμητική διάκριση στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φαρμακολογίας που έγινε 19 και 20 Μαΐου 2006 στη Πάτρα έλαβε η εργασία με τίτλο
"Anticholinergis for the tretment of Benign Prostatic Hyperplasia: from a contraindication to an indication" με συγγραφείς: Α. Αθανασόπουλος, Κ. Γυφτόπουλος, Κ. Γιαννίτσας, Γ. Λαζαρίδης, Σ. Δειρμεντζόγλου και Π.Περιμένης.
Κύριος ερευνητής ήταν ο κ. Α. Αθανασόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής. Επίσης, στη συγγραφική ομάδα της βραβευθείσας εργασίας συμμετείχαν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής κ.κ. Κ. Γιαννίτσας, Λέκτορας, Κ. Γυφτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, και Π. Περιμένης, Καθηγητής.

Κατά τη διάρκεια του 3ου AMIREG, Διεθνούς Συνεδρίου προς την Αειφόρο Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 7-9 Σεπτεμβρίου 2009, ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Χημείας κ. Βασίλειος Αναγνωστόπουλος, βραβεύθηκε για την προφορική παρουσίαση της εργασίας με τίτλο «Απομάκρυνση Ευρωπίου από Υδατικά Διαλύματα, χρησιμοποιώντας ριζίδια κριθαριού ως βιορροφητή», στα πλαίσια του Διαγωνισμού Νέων Ερευνητών. Συν-συγγραφείς της εργασίας ήταν η προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Χημείας Μ. Ανζάουη και ο Β. Συμεόπουλος, Επ. Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας.

Το βραβείο «Αλέξανδρος Κάλος» της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών που απενεμήθη στο πλαίσιο του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Πάφος Κύπρου, 25 Μαΐου 2007, έλαβε η εργασία:
Λ. Ροττστέιν, Γ. Πολυκάρπου, Ε. Λαμπροπούλου, Α. Θεοδωροπούλου, Π. Μυλωνάς, Γ. Οικονόμου, Α. Τσεκούρας, Π. Γιάμαλης, Ε. Κούκκου, ΑΓ. Βαγενάκης, Ν.Α. Γεωργόπουλος, Κ.Β. Μάρκου. «Η μυϊκή μάζα και ο δείκτης σώματος (ΔΜΣ) αποτελούν ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης της οστικής πυκνότητας (ΟΠ) εφήβων αθλητών και αθλητριών ενόργανης γυμναστικής υψηλού αγωνιστικού επιπέδου (ΑΕΓΥΑΕ)».
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής κ.κ. Α. Βαγενάκης, Καθηγητής, Ν. Γεωργόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής και Κ. Μάρκου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, συμμετείχαν στη συγγραφική ομάδα της εργασίας, η οποία έλαβε το βραβείο που απονέμεται μετά από κρίση κάθε χρόνο κατά τις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου της ΕΕΜΜΟ και αφορά την καλύτερη εργασία που υποβλήθηκε στο συνέδριο και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 Ευρώ.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου «IASTED 2007, Web-Based Education», 14-16 March 2007, Chamonix, France, η εργασία με τίτλο “An Integrated Platform, Implementing Real, Remote Lab-Experiments for Electrical Engineering Courses” και συγγραφείς τα μέλη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών κ.κ. Κ. Ευσταθίου, Λέκτορα και Δ. Καραδήμα, Υποψήφιο Διδάκτορα, η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο από τον κ. Καραδήμα, απέσπασε δύο βραβεία:

  1. «The 6th International Competition of Ph.D. Students»: 2ο Βραβείο
  2. Session: «The 3rd International Competition of non-commercial Software for Web-Based Education»: 3ο Βραβείο

Βραβείο μιας από τις πέντε καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις στο πανευρωπαϊκό συνέδριο μεταμόσχευσης μυελού των οστών, 34th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, ΕΒΜΤ 2008, Florence, March 2008 για την εργασία:
M. Themeli, L. Petrikkos, M. Waterhouse, H. Bertz, N. Zoumbos, J. Finke, A. Spyridonidis, “Alloantigenic reactions after human haematopoietic cell transplantation induce genomic alterations in epithelium: a confirmation in vivo and in vitro study and implications to secondary neoplasia”
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, κ.κ. Ν. Ζούμπος, Καθηγητής και Α. Σπυριδωνίδης, Επίκουρος Καθηγητής, συμμετείχαν στη συγγραφική ομάδα της εργασίας, η οποία παρουσιάστηκε στο Presidential Symposium και επιλέχτηκε ανάμεσα σε 1364 εργασίες που υπεβλήθησαν και παρουσιάστηκαν στο συνέδριο.

Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στο 18ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2007 για την εργασία:
Μαρία Θέμελη, Ελένη Λαγκαδινού, Νικόλαος Ζούμπος, Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, «Στην επαγωγή της γονιδιακής αστάθειας στο επιθήλιο μετά από αλλογενή μεταμόσχευση συμβάλλει κατά κύριο λόγο η άμεση επαφή των αλλοαντιδραστικών λεμφοκυττάρων με τα επιθηλιακά κύτταρα όπως καταδεικνύει ένα in vitro μοντέλο»
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, κ.κ. Ν. Ζούμπος, Καθηγητής και Α. Σπυριδωνίδης, Επίκουρος Καθηγητής, συμμετείχαν στη συγγραφική ομάδα της συγκεκριμένης εργασίας.

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης στο 19ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Νοέμβριος 2008 για την εργασία:
Μ. Θέμελη, Ε. Λαγκαδινού, Α. Ζούδιαρη, Α. Κλαμαργιάς, Δ. Κοκκίνου, Ν. Ζούμπος, Α. Σπυριδωνίδης, «Alloantigenic reactions after human hematopoietic cell transplantation induce genomic alterations in epithelium: a confirmation in vivo and in vitro study and implications to secondary neoplasia.»
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, κ.κ. Ν. Ζούμπος, Καθηγητής και Α. Σπυριδωνίδης, Επίκουρος Καθηγητής, συμμετείχαν στη συγγραφική ομάδα της συγκεκριμένης εργασίας.

Βραβείο «Αρκάγαθος Γούτας» στο 19ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα Νοέμβριος 2008 για την εργασία:
Ε. Λαγκαδινού, Π. Ζήρος, Ο. Τσοπρά, Κ. Δήμας, Δ. Κοκκίνου, Ε. Θανοπούλου, Μ. Καρακάντζα, Π. Πανταζής, Α. Σπυριδωνίδης, Ν. Ζούμπος, «c-Jun N-Terminal Kinase (JNK) activation failure is a new mechanism of anthracycline resistance in Acute Myeloid Leukemia»
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, κ.κ. Ν. Ζούμπος, Καθηγητής, Α. Σπυριδωνίδης, Επίκουρος Καθηγητής και Μ. Καρακάντζα, Επίκουρη Καθηγήτρια, συμμετείχαν στη συγγραφική ομάδα της συγκεκριμένης εργασίας.

Βραβείο καλύτερης εργασίας στη θεματική ενότητα των Οξειών Λευχαιμιών (Βιολογία) στο 19ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα Νοέμβριος 2008 για την εργασία:
Ε. Λαγκαδινού, Δ. Κοκκίνου, Μ. Θέμελη, Κ. Δήμας, Α. Σπυριδωνίδης, Ν. Ζούμπος, «Characterization of distinct leukemic subsets according to their redox status.»
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, κ.κ. Ν. Ζούμπος, Καθηγητής και Α. Σπυριδωνίδης, Επίκουρος Καθηγητής, συμμετείχαν στη συγγραφική ομάδα της συγκεκριμένης εργασίας.

Διάκριση ανάμεσα στις δέκα πρώτες καλύτερες αναρτημένες ανακοινώσεις στο συνέδριο «2nd International Congress on Brain and Behaviour» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (Νοέμβριος 2005) έλαβε η εργασία με τίτλο «The relation of dyslexia to cerebellar function and articulation speed» και συγγραφείς τους: D. Kasselimis, M. Margarity and F. Vlachos.
Στη συγγραφική ομάδα συμμετείχαν τα μέλη του Τμήματος Βιολογίας κ.κ. Μ. Μαργαρίτη, Επίκουρος Καθηγήτρια και Δ. Κασελίμης, ως τότε προπτυχιακός φοιτητής.

Η εργασία με τίτλο "The Community Network Game Project: Enriching Online Gamers Experience with User Generated Content" με συγγραφείς τους Shakeel Ahmad, Christos Bouras, Raouf Hamzaoui, Andreas Papazois, Erez Perelman, Alex Shani, Gwendal Simon, George Tsichritzis επελέγη ως μία από τις καλύτερες εργασίες (best papers award) του συνεδρίου The Second International Conference on Creative Content Technologies, CONTENT 2010, November 21-26, 2010, Lisbon, Portugal. Τα μέλη του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής κ.κ. Χ. Μπούρας, Καθηγητής, Α. Παπαζώης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, και Γ. Τσιχριτζής, Μεταπτυχιακός φοιτητής, συμμετείχαν στη συγγραφική ομάδα της βραβευθείσας εργασίας.

Το βραβείο καλύτερης εργασίας (best paper award) στο πλαίσιο του διεθνούς συμποσίου ISCC’10 - 15th IEEE Symposium on Computers and Communications, απονεμήθηκε στα μέλη του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, κ.κ. Χρήστο Μπούρα, Καθηγητή, και Βασίλη Πουλόπουλο, Μεταπτυχιακό Φοιτητή για την εργασία τους με τίτλο “Dynamic User Context Web Personalization in Meta-Portals".

Βραβείο καλύτερου διεπιστημονικού άρθρου (best interdisciplinary paper award) του συνεδρίου 15th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, ACM CIKM, 2006, που έλαβε χώρα στις 7-9 Νοεμβρίου 2006, για την εργασία με τίτλο
“Discovering and Exploiting Keyword and Attribute-Value Co-occurrences to Improve P2P routing Indices”, με συγγραφείς τους S. Michel, M. Bender, Nikos Ntarmos, Peter Triantafillou, G. Weikum, C. Zimmer.
Τα μέλη του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής κ.κ. Π. Τριανταφύλλου, Καθηγητής, και Ν. Ντάρμος, υποψήφιος διδάκτωρ, συμμετείχαν στη συγγραφική ομάδα της εργασίας, η οποία εργασία επιλέχθηκε ανάμεσα σε 537 εργασίες που υποβλήθηκαν για δημοσίευση στο συνέδριο. Αξίζει να επισημανθεί ότι το ACM CIKM είναι ένα από τα πιο έγκυρα συνέδρια στη γενική περιοχή των Πληροφορικών Συστημάτων, με άκρως ανταγωνιστικά ποσοστά αποδοχής εργασιών, που το 2006 ήταν 15%.

Πρώτο βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης στο 21ο Συνέδριο της Ελληνική Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (30 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2007) έλαβε η εργασία με τίτλο
«Ιn vivo επίδραση του crocus sativus στον εγκέφαλο μυών: αντι-ακετυλοχολινεστερασική, αντι-οξειδωτική και ευεργετική στη μνήμη δράση» και συγγραφείς τους Μ. Παπανδρέου, Φ. Λάμαρη, Π. Κορδοπάτης και Μ. Μαργαρίτη.
Στη συγγραφική ομάδα συμμετείχαν τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών κ.κ. Μ. Παπανδρέου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Βιολογίας, Φ. Λάμαρη, Λέκτορας του Τμήματος Φαρμακευτικής, Π. Κορδοπάτης, Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής και Μ. Μαργαρίτη, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας.

Το βραβείο καλύτερης εργασίας (best paper award) στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου IEEE Globecom'07, απονεμήθηκε στους ερευνητές του Εργαστηρίου Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, κ.κ. Γιάννη Παπαπαναγιώτου, υποψήφιο διδάκτορα, Δρ. Γιώργο Πάσχο, μεταδιδακτορικό ερευνητή, και Σταύρο Κωτσόπουλο, Καθηγητή, για την εργασία τους με τίτλο “Extension and Comparison of QoS-Enabled Wi-Fi Models in the Presence of Errors".

Kατά τη διάρκεια του 29ου Ευρωπαϊκού Σχολείου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιατρικής Χημείας, που πραγματοποιήθηκε στις 13-18 Σεπτεμβρίου 2009 στο Πανεπιστήμιο του Urbino στην Ιταλία, σε Ειδικά Θέματα Βιοϊατρικής Έρευνας και Τοξικολογίας, βραβεύτηκε η αναρτημένη ερευνητική εργασία του καθηγητή Ιωάννη Ματσούκα και των Συνεργατών του με τίτλο
«Χρήση Φυσικοχημικών Μεθόδων και Συγκριτική μελέτη με προσομοίωση Επιτόπων Μυελίνης αγωνιστών και ανταγωνιστών, στον εγκεφαλικό φραγμό και την Σκλήρυνση κατά Πλάκας»,την οποία μετά την επιλογή της ως μια από των καλυτέρων παρουσίασε προφορικά ο μεταπτυχιακός φοιτητής κ. Κωνσταντίνος Ποταμίτης, στα πλαίσια του Διαγωνισμού καλύτερης ανακοίνωσης Νέων Ερευνητών.
Συγγραφείς της εργασίας ήταν οι Κ. Ποταμίτης, Γ. Δεράος, Θ. Τσέλιος, Θ. Μαυρομούστακος και Ι. Ματσούκας, από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Διάκριση μέσα στις πέντε πρώτες καλλίτερες αναρτημένες ανακοινώσεις στο 19ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα (Σεπτέμβριος 2005) έλαβε η εργασίας με τίτλο
«Ολιστική ανάλυση του μεταγραφικού προφίλ για τον προσδιορισμό γονιδίων που ενέχονται στην έναρξη της μελαινοραβδωτής εκφύλισης στον weaver μυ» με συγγραφείς τους: Α. Σπαθή, Ι. Αντωνόπουλο, Ν. Παναγόπουλο, N. Mατσώκη, Φ. Αγγελάτου, Β. Επισκόπου, M.Ι. Κλάπα και Μ. Μαργαρίτη.
Στη συγγραφική ομάδα συμμετείχαν τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών κ.κ. Α. Σπαθής, ως τότε μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Βιολογίας, Ν. Παναγόπουλος, Λέκτορας του Τμήματος Βιολογίας, N. Mατσώκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας, Φ. Αγγελάτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής και Μ. Μαργαρίτη, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας.

Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου WCECS’10, ICIAR 2010, 19-21 Οκτωβρίου 2010, Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ, απονεμήθηκε το βραβείο καλύτερης φοιτητικής εργασίας (best student paper award) για την εργασία με τίτλο “Determination of the Optimum Docking Position for an Unmanned Underwater Vehicle using a Genetic Algorithm”, που παρουσιάσθηκε από τον κ. Σωτηρόπουλο Παναγιώτη, υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, και έχει συν-συγγραφείς τον κ. Νίκο Ασπράγκαθο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών και Δρ. Φοίβο Ανδρίτσο, European Commission, Joint Research Centre, Ispra, Italy

Copyright 2002-2020, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο
Τηλ. 2610 997120, 2610 997100
Φαξ 2610 991711