Απολογισμός εσόδων – εξόδων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη χρονική περίοδο των ετών 2012 έως 2017

Πίνακας ΠΜΣ με Τέλη Φοίτησης
Πίνακας ΠΜΣ χωρίς Τέλη Φοίτησης

Απολογισμός εσόδων – εξόδων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη χρονική περίοδο των ετών 2017 έως 2018

Πίνακας ΠΜΣ με Τέλη Φοίτησης
Πίνακας ΠΜΣ χωρίς Τέλη Φοίτησης

Απολογισμός εσόδων – εξόδων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη χρονική περίοδο των ετών 2018 έως 2019

Πίνακας ΠΜΣ με Τέλη Φοίτησης
Πίνακας ΠΜΣ χωρίς Τέλη Φοίτησης

Απολογισμός εσόδων – εξόδων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη χρονική περίοδο των ετών 2019 έως 2020

Πίνακας ΠΜΣ με Τέλη Φοίτησης
Πίνακας ΠΜΣ χωρίς Τέλη Φοίτησης