Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχουν σε ακόμα (8) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνουν άλλα Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η λίστα με αυτά τα Π.Μ.Σ. είναι η ακόλουθη:

 • Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
   
 • Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με βιολογική Δραστικότητα» Το ανωτέρω πρόγραμμα οργανώνεται από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα Τμήματα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Χημείας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
   
 • Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία» των Τμημάτων Χημείας, των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κρήτης, Ιωαννίνων και το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
   
 • Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ανόργανη Βιολογική Χημεία» με τη συμμετοχή των Τμημάτων Χημείας των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , Πατρών, Κρήτης και Πανεπιστημίου Κύπρου.
   
 • Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών συμμετέχει στο αγγλόφωνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus Masters Course ΜEEES (Earthquake Engineering and Engineering Seismology), το οποίο απονέμει κοινό Masters του Πανεπιστημίου Πατρών και των Πανεπιστημίων Institute for Advanced Study/University of Pavia (Ιταλία), University of Grenoble Joseph Fourier (Γαλλία) και Middle East Technical University (Τουρκία). Στο πρόγραμμα MEEES γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών από τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου, προκειμένου να ολοκληρώσουν μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Masters (με μαθήματα και διατριβή) στην περιοχή της σεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας.
   
 • Τo Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ρινολογία-Ρινοχειρουργική». Αποτελεί το πρώτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ωτορινολαρυγγολογία στον Ελλαδικό αλλά και από όσο γνωρίζουμε και στον Ευρωπαϊκό χώρο.Αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στη Ρινολογία-Ρινοχειρουργική. Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Ρινολογία-Ρινοχειρουργική».
  Σκοποί  του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
  α) η κατάρτιση-εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής της Ρινολογίας−Ρινοχειρουργικής, όπως η ενδοσκοπική χειρουργική, η αντιμετώπιση των παθήσεων της ρινός, των διαταραχών του ύπνου, των διαταραχών όσφρησης και γεύσης, και
  β) η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.
  Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που κατέχουν τίτλο ειδικότητας ΩτοΡινολαρυγγολογίας ή τουλάχιστον έχουν ένα χρόνο Γενικής Χειρουργικής και ένα χρόνο ειδικότητας  ΩτοΡινολαρυγγολογίας. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
   
 • Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας λειτουργεί το εγκεκριμένο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ‘’Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση’’. Το μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και αποσκοπεί στην εμβάθυνση στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και να παράσχει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης για τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ασκηθούν στη χρήση τους. Ένας επιπλέον κοινός στόχος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να γίνουν κριτικοί αναγνώστες εκπαιδευτικών ερευνών και ικανοί να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν τη δική τους ερευνητική δράση. Το πρόγραμμα στοχεύει, τέλος, στην πρακτική άσκηση των φοιτητών, η οποία θα είναι υποχρεωτική και θα προσφέρεται με τις συμβατικές (διά ζώσης) μεθόδους εκπαίδευσης.
   
 • To Μεταπτυχιακό Δίπλωμα NANOMED είναι ένα πρόγραμμα 24 μηνών που προσφέρει υψηλής ποιότητας πολύ-επιστημονική εκπαίδευση στο αναδυόμενο πεδίο των Νανοφάρμακων. Ο σχεδιασμός Νανοθεραπευτικών συστημάτων για χορήγηση φαρμάκων (Νανοφάρμακα) απαιτεί συνδυασμό γνώσεων από τη Φαρμακευτική, Βιολογία, Χημεία, Ιατρική, Φυσική και Μηχανική. Τέσσερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια συγκέντρωσαν την εμπειρογνωμοσύνη τους στην Νανοϊατρική/Νανοφάρμακα, για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Πανεπιστήμιο Paris Descartes (Γαλλία – [συντονιστής]), Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο Pavia (Ιταλία), Πανεπιστήμιο Angers (Γαλλία).
  Επιπλέον, διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της Νανοϊατρικής που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία θα συμμετέχουν ως προσκεκλημένοι Ομιλητές ή Καθηγητές. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις για 3 εξάμηνα, σε συνδυασμό με 6-εξάμηνη πρακτική εξάσκηση. Απαραίτητο προσόν για εισαγωγή είναι η ύπαρξη βασικού πτυχίου Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Χημείας, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Χημικής Μηχανικής, Βιοχημείας, Επιστήμης Υλικών ή άλλου συναφούς κλάδου. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι βασική απαίτηση.
  Το NANOMED EMJMD (Nanomedicine for Drug Delivery) στοχεύει στο γέμισμα του χάσματος μεταξύ της βασικής κατάρτισης στα συστήματα χορήγησης φαρμάκων που παρέχεται σήμερα από τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα Φαρμακευτικής και της προηγμένης γνώσης στη Νανοϊατρική. Οι απόφοιτοι θα κατανοούν και θα είναι ικανοί να ενσωματώνουν τα επιτεύγματα της Νανοτεχνολογίας για σχεδιασμό/ανάπτυξη προηγμένων Νανο-φαρμάκων.