Εκτός από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Αρχιτεκτονικής (που οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Αρχιτέκτονος Μηχανικού, πενταετούς διάρκειας με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα) και δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού, που οδηγεί στο μεταπτυχιακό δίπλωμα Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού (ΜΔΕ), και  Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική», σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Πολιτισμικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)  το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει και Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στην Αρχιτεκτονική.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση του ακαδημαϊκού τίτλου  του Διδάκτορος Αρχιτέκτονος Μηχανικού. Απευθύνεται κανονικά σε άτομα που ήδη κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, Αστικού Σχεδιασμού και συναφών τομέων, και έχουν ισχυρό ενδιαφέρον για τον προηγμένο σχεδιασμό, την έρευνα και τη διδασκαλία.

Οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις και συνεισφορές από πρόσωπα που προέρχονται από άλλους τομείς και ενδιαφέρονται να διερευνήσουν ζητήματα σχετιζόμενα με τον τομέα προέλευσής τους και τους κλάδους του σχεδιασμού, ενθαρρύνονται ιδιαίτερα.

Κάθε Φεβρουάριο ή Μάρτιο γίνεται δημόσια πρόσκληση από το Τμήματα, με την οποία προσκαλούνται αιτήσεις υποψηφίων και περιγράφονται οι σχετικές  απαιτήσεις και διαδικασίες. Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται από το Τμήμα. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι τίθενται υπό την επίβλεψη τριμελούς επιτροπής.

Το διδακτορικό πρόγραμμα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις και κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος.

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία έτη. Υπό ειδικές περιστάσεις αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι τα πέντε έτη κατ 'ανώτατο όριο.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, archisec@upatras.gr

Τμήμα: 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΦΕΚ Κανονισμού: 
Προκήρυξη: 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: