Συνεργασίες Πανεπιστημίου Πατρών με Ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη

A/A Xώρα Πανεπιστήμιο ΦΕΚ Παρατηρήσεις
1 Βέλγιο Πανεπιστήμιο Γάνδης 842/30.3.2016, τ.Β. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (9.2.2016)
2 Πανεπιστήμιο Vrije

406/14.2.2017, τ.Β.

 

4402/29.11.2019, τ.Β.

Συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (20.2.2017), σε ισχύ από 1.12.2016 για 4 έτη

 

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (21.11.2019)

 
1 Γαλλία Universite Paris 8 2579/7.11.2011, τ.Β. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (30.5.2011)
2 Universite de Rouen 3005/12.11.2012, τ.Β. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (14.2.2012)
3 Ecole Normale Superieure 2094/27.8.2013, τ.Β. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (12.12.2012)
4 Paul Valery Montpellier III 2216/13.8.2014, τ.Β. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (14.3.2014)
5 Reims Champagne-Ardenne 2340/30.10.2015, τ.Β. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (13.10.2015)
6 Universite Grenoble Alpes 1879/27.6.2016, τ.Β.
1164/26.3.2021, τ.Β.
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (26.4.2016)
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (4.3.2021)
7 Lumiere-Lyon 2 4334/30.12.2016, τ.Β. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (20.2.2017)
8 Universite de Bretagne Occidentale

1153/3.4.2017, τ.Β.

2682/2.7.2019, τ.Β.

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (7.2.2017)

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (27.6.2019)

9 University of Paris Descartes 1868/30.5.2017, τ.Β. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (4.4.2017), ισχύς 5 έτη
10 Sorbonne University 4229/30.9.2020, τ.Β. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (9.9.2020)
11   Ecole pratique des hautes etudes 6092/31.12.2020, τ.Β. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (28.12.2020)
 
1 Μάλτα Πανεπιστήμιο Μάλτας 4334/30.12.2016, τ.Β. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (13.12.2016)
 
1 Σλοβακία Pavol Jozef Safarik
University in Kosice
3020/7.11.2014, τ.Β. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (7.11.2013)
 
1 Καναδάς Πανεπιστήμιο Waterloo 378/12.2.2019, τ.Β. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (υπογραφή Πρυτάνεως 20.2.2019 και από Waterloo 21.1.2019)
 
1 Ιταλία Πανεπιστήμιο της Πάντοβα 1523/15.4.2021, τ.Β. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (υπογραφή Πρύτανη 12.4.2021 και από Padova 19.4.2021)
 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 17