Καλώς ήλθατε στην Πλατφόρμα Erasmus+                                      

Συνδεθείτε στη νέα on line υπηρεσία https://erasmus.upatras.gr/

Από εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις on line υπηρεσίες:

  •  Να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το Erasmus+
  •  Να εγγραφείτε για να συμμετάσχετε στις δράσεις κινητικότητας για: σπουδές, πρακτική άσκηση, διδασκαλία και επιμόρφωση!
  •  Να δείτε όλες τις δι-ιδρυματικές συμφωνίες (Inter-Institutional Agreements) που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο με τα Ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού!  

Η πλατφόρμα απευθύνεται:

  • Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας
  • Στους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+ που υποδεχόμαστε
  • Στους συντονιστές των Τμημάτων και στην Επιτροπή Erasmus+
  • Στα μέλη ΔΕΠ / ΕΔΙΠ / ΕΕΠ
  • Σε όλους τους εργαζόμενους στην πανεπιστημιακή κοινότητα: διοικητικό προσωπικό, ΕΤΕΠ, κ.ά.

Πλοηγηθείτε για να ανακαλύψετε: Τις μεγάλες δυνατότητες κινητικότητας και ευκαιρίες που σας προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+ για να σπουδάσετε, να κάνετε πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, να διδάξετε ή να επιμορφωθείτε !

Είστε έτοιμοι;
Σας περιμένουμε!