Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Ιδρύματος και μία ομάδα πρεσβευτών του στην κοινωνία της Ελλάδος, καθώς και στην ελληνική και διεθνή επιστημονική σκηνή. 
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου έχει από το 2007 αποφασίσει την ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτι που ωστόσο υλοποιήθηκε το 2015 με την κατασκευή και λειτουργία του ιστοχώρου των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών http://alumni.upatras.gr
Η παρούσα ενότητα εμπλουτίζεται με νέες δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών για τους αποφοίτους του. Παρακαλούμε να την επισκέπτεστε συχνά για την καλύτερη ενημέρωσή σας ως απόφοιτοι του Ιδρύματος.