Υποτροφίες του Ιδρύματος Wallonie - Bruxelles International του Βελγίου (online θερινά σεμινάρια Γαλλικής γλώσσας)

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την πρεσβεία του Βελγίου, το Ίδρυμα Wallonie-Bruxelles International προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για online θερινά σεμινάρια στη γαλλική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το έντυπο αίτησης, στα επισυναπτόμενα έντυπα και στο site: www.wbi.be

Υπεύθυνος: κ.Francois Renard

email: f.renard@wbi.be

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η Μαϊου 2021.

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: