Λογότυπος Πανεπιστημίου Πατρών

(απόφαση Συγκλήτου συνεδρ. αριθ.  111 / 9-3-2017)

Λογότυπος ΠΠ Κάθετος Έγχρωμος  (JPEG)JPEG | PNG | TIF | PDF | EPS

 

Λογότυπος ΠΠ Οριζόντιος Έγχρωμος (JPEG)JPEG |  PNG | TIF | PDF | EPS

Λογότυπος ΠΠ Σφραγίδα Έγχρωμος (JPEG)JPEG | GIF | EPS

 

Λογότυπος ΠΠ Κάθετος Ασπρόμαυρος (JPEG)JPEGPNG | TIF | PDF | EPS

Λογότυπος ΠΠ Αγγλικά Ασπρόμαυρος (JPEG)JPEG | PNG | TIF | PDF | EPS

Λογότυπος ΠΠ Σφραγίδα Ασπρόμαυρος (JPEG)JPEG | GIF | EPS

Λογότυπος 50 χρόνων Πανεπιστημίου Πατρών

Λογότυπος 50 ετών Αγγλικά έγχρωμος

Λογότυπος 50 ετών Ελληνικά έγχρωμος

Επισυναπτόμενα: