Η Πανεπιστημιούπολη απλώνεται στην περιοχή του Ρίου, μίας κωμόπολης που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Πατρέων, και η έκτασή της είναι 4,5 χμ2. Η γεωγραφική της θέση είναι πρόσφορη για την επικοινωνία τόσο με την ιστορική και δραστήρια πόλη της Πάτρας, χάρη και στα πυκνά δρομολόγια αστικής συγκοινωνίας και στις διαδρομές με τρένο, όσο και με τη δυναμικά αναπτυσσόμενη κωμόπολη του Ρίου. Συγχρόνως, η Πανεπιστημιούπολη εκτείνεται σε μία περιοχή με αξιοσημείωτη χλωρίδα και πανίδα, στοιχείο που εξασφαλίζει τη δυνατότητα επαφής με το φυσικό περιβάλλον και συνθήκες ηρεμίας για απερίσπαστη σπουδή και εργασία.

     Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών στεγάζονται και στις πόλεις του Μεσολογγίου, του Αγρινίου, του Αιγίου, του Πύργου και της Αμαλιάδας.