Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) είναι η κύρια μονάδα πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Βρίσκεται στο τέρμα της οδού Αριστοτέλους στην Πανεπιστημιούπολη, ανατολικά του κτιρίου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, και οι χώροι, οι συλλογές και οι υπηρεσίες της αναπτύσσονται σε τέσσερις ορόφους. Η εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου και η κατανομή των διαφόρων υπηρεσιών σε αυτό ακολουθεί σύγχρονα εργονομικά πρότυπα, ικανοποιώντας το σύνολο σχεδόν των αναγκών των επισκεπτών και χρηστών της ΒKΠ. Το κτίριο διαθέτει πλήρη δικτυακή υποδομή και σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μπορεί να φιλοξενήσει στα διάφορα αναγνωστήρια για μελέτη περίπου 400 άτομα.

Παράλληλα, λειτουργούν οι Βιβλιοθήκες Τμημάτων, οι οποίες διαθέτουν βιβλία και περιοδικά, που αφορούν κυρίως το αντικείμενο σπουδών των αντίστοιχων τμημάτων.
Παράρτημα της Βιβλιοθήκης λειτουργεί επίσης στις υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο.


Οι συλλογές της ΒKΠ περιλαμβάνουν:

 • την κύρια συλλογή βιβλίων & οπτικοακουστικού υλικού με πάνω από 100.000 τόμους
 • τις συλλογές δωρεών, με κυριότερη αυτή του Β.Β. Αντωνόπουλου
 • και τις συλλογές των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης όπου παρέχεται πρόσβαση:
  • σε περισσότερα από 12.000 ηλεκτρονικά περιοδικά
  • σε πάνω από 30.000 ηλεκτρονικά βιβλία
  • σε ένα μεγάλο αριθμό βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων

Η αναζήτηση και χρήση των πηγών αυτών μπορεί να γίνει μέσω των εργαλείων και συστημάτων που παρέχονται στον δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης.

Επίσης, στις ηλεκτρονικές πηγές της ΒΚΠ περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης:

 • το Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής , όπου φιλοξενείται η πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών (διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, δημοσιεύσεις, τεχνικές αναφορές, κλπ),
 • οι ψηφιακές συλλογές Κοσμόπολις και Πλειάς , όπου ευρετηριάζεται το περιεχόμενο 24 ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών του 19ου και αρχών του 20ου αιώνα (Αποθήκη των Ωφελίμων Γνώσεων, Νουμάς, Νέα Ζωή, Εστία, Ποικίλη Στοά, Ασμοδαίος, Εκλεκτά Μυθιστορήματα, Ο Ρωμηός, Παρνασσός, κ.ά.),
 • η ψηφιακή συλλογή Δανϊηλίς , η οποία φιλοξενεί σπάνιες τοπικές, αλλά και πανελλαδικής κυκλοφορίας, περιοδικές εκδόσεις του 19ου και 20ου αιώνα (Συμπόσιο, Παλλάς, Απόστολος Ανδρέας, Ημερολόγιο της Μεγάλης Ελλάδος του Γ. Δροσίνη κ.ά.).
 • η πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων Πασιθέη , η οποία διατίθεται ελεύθερα στην ακαδημαϊκή κοινότητα για την έκδοση επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης,

Η ΒΚΠ είναι βιβλιοθήκη ανοιχτής πρόσβασης και δικαίωμα δανεισμού βιβλίων και χρήσης των υπηρεσιών της έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, αρκεί να είναι κάτοχοι της κάρτας χρήστη της ΒΚΠ, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Δανεισμού.
Η ΒΚΠ παρέχει επίσης στους χρήστες τη δυνατότητα να παραγγείλουν άρθρα ή βιβλία από άλλες Βιβλιοθήκες της χώρας ή του εξωτερικού μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού.

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης λειτουργεί καθημερινά τις παρακάτω ώρες: Δευτέρα - Παρασκευή : 08.00 - 21.00, εκτός από την περίοδο του καλοκαιριού, των Χριστουγέννων και του Πάσχα, οπότε το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΒΚΠ.