Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχο την ενημέρωση του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που αφορά το προσωπικό και κυρίως τους Καθηγητές. Επίσης, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιo που αφορά στην αναγνώριση πρϋπηρεσίας και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού.