Το Πανεπιστήμιο Πατρών, την τελευταία δεκαπενταετία, δημιουργεί υποδομές και υπηρεσίες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Χρησιμοποιούνται σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες με στόχο την υπέρβαση των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας των φοιτητών.

Από το 2002 υποστηρίζεται κεντρικά η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass που παρέχει πρόσβαση ανεξαρτήτως χρόνου και τόπου στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων όλων των προγραμμάτων σπουδών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Επίσης, έχει δημιουργηθεί μία αίθουσα τηλεκπαίδευσης με άρτιο εξοπλισμό για την επικοινωνία διδασκόντων και εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, ενώ παρέχονται υπηρεσίες τηλεδιάσκεψεις και από μικρότερες ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες.

Τα τελευταία 2 χρόνια αναπτύσσεται μια σημαντική πρωτοβουλία βελτιστοποίησης των ψηφιακών εκδόσεων ενός μεγάλου αριθμού μαθημάτων από τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, τα οποία με την ολοκλήρωσή τους θα διατίθενται «ανοικτά» στο ευρύτερο κοινό, μέσω του διαδικτύου. Τα Aνοικτά Mαθήματα περιλαμβάνουν μαθήματα από τις θετικές επιστήμες και το πολυτεχνείο, καθώς και μαθήματα φιλοσοφίας, γλώσσας και πολιτισμού και θα διαθέτουν όλο τους το υλικό, συμπεριλαμβανομένων βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, στο αμφιθέατρο, σημειώσεων, ασκήσεων και διαφανειών των καθηγητών μέσα από την κεντρική πλατφόρμα eClass του ιδρύματος.