Το Πανεπιστήμιο συνιστά ένα δραστήριο κέντρο διδασκαλίας και έρευνας όπου υπάγονται επτά (7)  σχολές συγκροτούμενες από τριάντα πέντε (35) με αντίστοιχα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Στην εκπαιδευτική διαδικασία καταλυτική είναι η συμβολή παροχών όπως η Βιβλιοθήκη, το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών και οι ψηφιακές εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Εκτός από την κτήση πτυχίου ή διπλώματος, το Πανεπιστήμιο προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.