Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Πάτρα (Ρίο)

Ο Χάρτης της Πανεπιστημιούπολης της Πάτρας είναι διαθέσιμός εδώ.

1. Βασικές εγκαταστάσεις

     Οι πρώτες εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης ήταν ένα συγκρότημα 20 μικρών ισογείων προκατασκευασμένων κτιρίων, επιφανείας 390 τ.μ. το καθένα, στο ΝΔ τμήμα του οικοπέδου, τα οποία ολοκληρώθηκαν το 1984. Από το 1972 έως το 1975 ανεγέρθησαν τα δύο πρώτα κτίρια συμβατικής κατασκευής που είναι γνωστά με το χαρακτηρισμό Α και Β αντίστοιχα.

     Σήμερα, τα σημαντικότερα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών είναι τα ακόλουθα:

Κτίριο Α΄, όπου στεγάζονται:

  • Πρυτανικές Αρχές
  • Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Επιτροπή Ερευνών
  • Νομική Υπηρεσία
  • Υπηρεσία Πρωτοκόλλου
  • Αίθουσες Συνεδριάσεων της Συγκλήτου
  • Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου

Κτίριο Β΄, όπου στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τρία συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΑΘΕ)

Κτίριο Τμήματος Φυσικής

Κτίριο Τμήματος Χημείας

Κτίριο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Κτίριο Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Κτίριο Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Κτίριο Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Κτίριο Τμήματος Βιολογίας

Κτίριο Τμήματος Γεωλογίας

Κτίριο Τμήματος Μαθηματικών

Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής

Κτιριακό συγκρότημα Κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος της Ιατρικής

Συγκρότημα Προκατασκευασμένων Κτιρίων, όπου στεγάζονται:

  • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Αμφιθέατρα ΠΑΜ (Πρώην Αεροπορικές Μονάδες)

Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Yπηρεσίας Πληροφόρησης (Τμήμα Δικτύων και Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών)

Κτίριο Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου

2. Λοιπές εγκαταστάσεις

Φοιτητική Εστία

Γραφεία του Πανεπιστημίου

Αθλητικό κέντρο και γήπεδα

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας

Ραδιοφωνικός Σταθμός «UPfm»

Συγκρότημα Προτύπων Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Πατρών «Ε. Παπανούτσος»

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο

     Οι σημαντικότερες κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο είναι οι ακόλουθες:

Κτίριο Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Κτίριο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Κτίριο Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας

Κτιριακές εγκαταστάσεις βιβλιοθηκών των Τμημάτων

Παράρτημα Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών

Ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου στο Ριγανόκαμπο

     Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει στην ιδιοκτησία του από το 1966 γεωγραφική έκταση συνολικού εμβαδού 256 στρεμμάτων στην περιοχή του Ριγανόκαμπου Πατρών, στους πρόποδες του Παναχαϊκού και του Ομπλού. Η αξιοποίηση του χώρου και η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών σε αυτόν μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα υποστήριξης και ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας.