Η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. 172/29.7.2020 έκτακτη συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  13 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3899/25.10.2019, τ. Β'), του άρθρου 33 του ν.4009/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 13 παρ. 2 περ. κβ του ν.4485/2017, καθόρισε την έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και των εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ως εξής:

 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Χειμερινό)

 • Έναρξη μαθημάτων: 05.10.2020
 • Λήξη μαθημάτων: 15.01.2021

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Εαρινό)

 • Έναρξη μαθημάτων: 22.02.2021
 • Λήξη μαθημάτων: 04.06.2021

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Χειμερινό)

 • Έναρξη εξετάσεων: 25.01.2021
 • Λήξη εξετάσεων: 12.02.2021

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Εαρινό)

 • Έναρξη εξετάσεων: 14.06.2021
 • Λήξη εξετάσεων: 02.07.2021

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

28.08.2020 – 25.09.2020

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1062, τ. Β’), μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου δεν πραγματοποιούνται τις εξής ημερομηνίες:

 

 • Εθνική Εορτή: 28 Οκτωβρίου
 • Πολυτεχνείο: 17 Νοεμβρίου
 • Αγίου Ανδρέου: 30 Νοεμβρίου
 • Διακοπές Χριστουγέννων-Νέου Έτους: από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου
 • Τριών Ιεραρχών: 30 Ιανουαρίου
 • Καθαρά Δευτέρα
 • Εθνική Εορτή: 25 Μαρτίου
 • Διακοπές Πάσχα: από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά
 • Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου
 • Αγίου Πνεύματος
 • Ημέρα των φοιτητικών εκλογών