Ανακοινώσεις

Προκήρυξη κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                              Πάτρα    8  /  4  / 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 14-04-2021

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα την
Πάτρα – Ρίον ,προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής του Τμήματος

Επισυναπτόμενα: 

“Προμήθεια βιντεοπροβολέων για τις αίθουσες στα νέα κτίρια των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ”.

Προμήθεια βιντεοπροβολεών για τις αίθουσες στα νέα κτίρια των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Η/Υ Πληροφορικής

Επισυναπτόμενα: 

Ανακοίνωση σχετικά με τη φύλαξη του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα, 7 Απριλίου 2021

Erasmus+ για πρακτική άσκηση ακαδ. έτους 2021-2022- Καταγραφή ενδεικτικών φορέων υποδοχής στην Ευρώπη.

Ενδεικτικοί Ιστότοποι για την εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης:

Επισυναπτόμενα: 
Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου / 2.4.21

Σελίδες