Ανακοινώσεις

Erasmus+ KA103 κινητικότητα για Σπουδές 2021-22 (Αποτελέσματα)

Σχετικά με τη δράση Erasmus+ KA103 κινητικότητα για Σπουδές ακαδ.

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη νέου Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το υπόλοιπο της θητείας, ήτοι έως 31/8/2022 προς ενημέρωσή σας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ ¨Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του¨

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στον πρώτο κύκλο σπουδών του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μaster), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Προκήρυξη:
Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου / 9.4.2021

Σελίδες