Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Επείγουσες χωματουργικές εργασίες για καθαρισμό χώρων, αποκομιδή μπαζών για πυροπροστασία σε διάφορα σημεία εντός της Πανεπιστημιούπολης για το έτος 2021», ΗMNIA ΛΗΞΗΣ 10-05-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Επείγουσες χωματουργικές εργασίες για καθαρισμό χώρων, αποκομιδή μπαζών για πυροπροστασία σε διάφορα σημεία εντός της Πανεπιστημιούπολης για το έτος 2021» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-01)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για Εισαγωγή Φοιτητών για απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος

Υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εβδομαδιαία βάση για όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών - Πρώτη εφαρμογή

Ανακοινώνεται ότι στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1686/24-4-2021 τ.Β΄(επισυνάπτεται) δημοσιεύτηκε η αριθμ.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τίτλο ¨Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών¨

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για απόκτηση
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Σελίδες