Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΑΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                                                                                   Πάτρα   7  /  5  / 2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ με Ημερ. Λήξης 11-05-2021

Διευκρίνησεις για τον τύπο ενός Ψυκτικού .

Εκ παραδρομής έχει  γραφεί στη μελέτη  ο τύπος Ψυκτικού  R407A   αντί του  σωστού  R404A .

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο ¨Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (M.B.A.)¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, 2021-2022

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                     Πάτρα     6  /  5  / 2021

Προμήθεια ψυκτικών ρευστών για τις ανάγκες των Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 11-05-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΓΔΤΥΤΠΕ 
του Πανεπιστημίου Πατρών,   με  Έδρα   το  ΡΙΟ

Επισυναπτόμενα: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών με τίτλο ¨Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Εργασίες επισκευής όψεων κτιρίου Χημικών Μηχανικών"

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής υπηρεσίας με τίτλο "Εργασίες επισκευής όψεων κτιρίου Χημικών Μηχανικών" (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-02)

Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2020 ΣΕ54600035 Υποέργο 3

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 12 Μαϊου 2021, 12:00.

Σελίδες