Ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών

Στην υπ' αριθ. 423/19-12-2007 συνεδρίαση της Συγκλήτου, αποφασίστηκε η ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΑΠΠ).

Η σημασία της ύπαρξης ενός τέτοιου Συλλόγου για τους αποφοίτους μας και το Πανεπιστήμιο είναι προφανής.

Σύλλογος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών